Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Lindqvist, Haleh  ()

Utsändningsadress: Marks kommun, Kommunledningskontoret
Telefon arbete: 0320 21 70 11
Valkrets: Ej angiven