Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Andersson, Göran  (S)

Hemadress:
Andvägen 12
511 92  ÖRBY
Telefon mobil: 073 819 36 03
E-post 1: goran_anderss_83@hotmail.com
Valkrets: Ej angiven