Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Brunander, Lennart  (C)

Hemadress:
Kärra 6
438 97  RÄVLANDA
Telefon mobil: 070-21 11 238
E-post 1: l.brunander@telia.com
Valkrets: Ej angiven