Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Wichne, Birgitta  (M)

Hemadress:
Skattegårdsvägen 11
511 73  FRITSLA
Telefon mobil: 070 91 68 209
E-post 1: birgittawichne@yahoo.se
Valkrets: Ej angiven