Förtroendemannaregister

Detaljinformation om Jageby, Karin  (V)

Hemadress:
Skenevägen 9
511 31  ÖRBY
Telefon mobil: 0709 62 39 39
E-post 1: karin.jageby@gmail.com
Valkrets: Ej angiven