Förtroendemannaregister

Birger och Maria Wingqvists stiftelse, arb grupp för beredning av ansökningar

5 ledamöter, 1 revisor, 1 revisorsersättare

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga