Förtroendemannaregister

Sparbanksstiftelsen Varberg, huvudmän

2 huvudmän

Mandatperiod 2015-01-01 - 2019-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga