Förtroendemannaregister

Sjuhärads kommunalförbund

1 led, 1 ers, 1 revisor, 1 revisorsersättare

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga