Förtroendemannaregister

NTF Västs kommunutskott

1 representant utsedd av kommunstyrelsen och 1 representant utsedd av kommunfullmäktige.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga