Förtroendemannaregister

Mjöbäcks Sparbank - Älekulla, huvudmän


Mandatperiod 2016-01-01 - 2020-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga