Förtroendemannaregister

Mjöbäcks Sparbank - Älekulla, huvudmän

1 huvudman

Mandatperiod 2015-01-01 - 2019-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga