Förtroendemannaregister

Marks härads sparbanks stiftelse för förmån till sommarkoloniverksamhet

4 led, 4 ers, 1 revisor, 1 revisorsersättareers

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga