Förtroendemannaregister

Marks Fastighets AB

5 ledamöter, 5 suppleanter, 1 lekmannarevisor, 1 suppleant till lekmannarevisor

Mandatperiod 2015-05-11 - 2019-05-10

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga