Förtroendemannaregister

Kinna by- och skogelag

1 ombud

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga