Förtroendemannaregister

Gode män, jord- och skogsbruksfrågor

3 gode män, inga ersättare

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga