Förtroendemannaregister

Stiftelsen Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium

1 revisor, 1 revisorsersättare

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga